//

نتایج جستجوی شما

media_admin شهرک آرمیس 2

به لطف خداوند تیم اجرایی آکاپل عملیات لوله کشی آب آرمیس 2 را در خرداد ماه 1395 به اتمام رسانده و بدون وقفه به ادامه کار پرداخته است.

اتمام لوله کشی آب خرداد 1395

ارسال شده توسط media_admin روی ژوئن 20, 2016
| 0

به لطف خداوند تیم اجرایی آکاپل عملیات لوله کشی آب آرمیس 2 را در خرداد ماه 1395 به اتمام رسانده و بدون وقفه به ادامه کار پرداخته است.

پاسخ دهید