//

نتایج جستجوی شما

media_admin akapulطراحی ویلا

طراحی ویلا شهرک آرمیس

 طراحی ویلا تیپ 3 در شهرک آرمیس با توجه به اساسنامه این شرکت با همکاری مدیاتیم انجام گرفت. در طراحی ویلا ها از متریال هایی همچون چوب ترمو، آجر و سیمان سفید استفاده گردیده است. متراژ این بنا حدودا 200 مترمربع با زیربنای 95 مترمربع می باشد.

آرامیس یکی از زیباترین زمین ها در زمین شمال در تنکابن است و سعی شده با طراحی ویلا هایی زیبا، آرام و مطابق با محیط، رضایت بیشتر مشتریان را فراهم آورد. عکس های مربوط به طراحی ها قابل مشاهده هستند و می توان تناسبات مربوط را همانطور که ذکر شد را دید.

طراحی ویلا تیپ 3

ارسال شده توسط media_admin روی ژانویه 25, 2016
| 0

طراحی ویلا شهرک آرمیس

 طراحی ویلا تیپ 3 در شهرک آرمیس با توجه به اساسنامه این شرکت با همکاری مدیاتیم انجام گرفت. در طراحی ویلا ها از متریال هایی همچون چوب ترمو، آجر و سیمان سفید استفاده گردیده است. متراژ این بنا حدودا 200 مترمربع با زیربنای 95 مترمربع می باشد.

آرامیس یکی از زیباترین زمین ها در زمین شمال در تنکابن است و سعی شده با طراحی ویلا هایی زیبا، آرام و مطابق با محیط، رضایت بیشتر مشتریان را فراهم آورد. عکس های مربوط به طراحی ها قابل مشاهده هستند و می توان تناسبات مربوط را همانطور که ذکر شد را دید.

پاسخ دهید