نتایج جستجوی شما

شهر تنکابن - نعمت آباد- خیابان کوهپایه- کوچه فرامرز یوسفی - کوچه اطمینان, ,
اضافه کردن به لیست مورد علاقه

شهرک آرکا 1 شهرک آرکا 1 با امکانات رفاهی و قیمت مناسب

دید جنگلی و دید دور دریا خرید زمین شمال خرید زمین در تنکابن فروش زمین در شمال فروش زمین در تنکابن

کاربری مسکونی خرید زمین شمال خرید زمین در تنکابن فروش زمین در شمال فروش زمین در تنکابن

منطقه ای آرام و دلنشین خرید زمین شمال خرید زمین در تنکابن فروش زمین در شمال فروش زمین در تنکابن

پروانه ساخت ساختمانی خرید زمین شمال خرید زمین در تنکابن فروش زمین در شمال فروش زمین در تنکابن

مسیر اختصاصی خرید زمین شمال خرید زمین در تنکابن فروش زمین در شمال فروش زمین در تنکابن

شهرک آرکا 1 با امکانات رفاهی عالی و قیمت مناسب با سند مسکونی

مراحل پیشرفت شهرک آرکا 1

94/04/20

ساخت قطعه 9 در مرحله سقف

94/03/16

آماده شدن طراحی سه‌بعدی شهرک

93/06/29

قطعه ی 3 توسط آقای کیکاووسی خریداری گردید

93/07/07

قطعه ی 10 و 11  توسط جناب آقای نجمعی خریداری شد

93/07/15

اقدام به دیوارکشی و قطعه بندی شهرک

94/08/7

قطعه ی 5 توسط جناب آقای احمدی خریداری گردید

94/08/15

اتمام قطعه بندی شهرک

93/9/10

اقدام به اخذ جواز برای قطعه 8

93/12/1

شروع به ساخت قطعه ی 8 متعلق به آقای علیرضائی

فروش زمین در تنکابن
فروش زمین در تنکابن
فروش زمین در تنکابن
فروش زمین در تنکابن
فروش زمین در تنکابن
فروش زمین در تنکابن
فروش زمین در تنکابن
فروش زمین در تنکابن
فروش زمین در تنکابن
فروش زمین در تنکابن
فروش زمین در تنکابن
فروش زمین در تنکابن
فروش زمین در تنکابن
فروش زمین در تنکابن
فروش زمین در تنکابن
فروش زمین در تنکابن

94/04/20

تکمیل ساخت قطعه 17 متعلق به آقای اسدالله‌زاده

94/04/20

ساخت قطعه 8 در مرحله سقف و دیوار

93/06/29

قطعه ی 2 توسط آقای فتاحی خریداری گردید

93/07/15

قطعه ی 14  توسط سرکار خانم احمدی خریداری گردید

قطعه ی 4توسط جناب آقای احمدی خریداری گردید

93/07/22

قطعه ی 9 توسط جناب آقای زمانی خریداری شد

93/08/9

قطعه ی 8 توسط جناب آقای علیرضایی خریداری شد

93/09/1

قطعه ی 1 توسط جناب آقای سمیعیان خریداری شد

93/10/5

اقدام به اخذ جواز برای قطعه 9

94/1/17

اتمام فوندانسیون قطع ی 8 و رسیدن به مرحله ی ستون

آدرس: شهر تنکابن - نعمت آباد- خیابان کوهپایه- کوچه فرامرز یوسفی - کوچه اطمینان
شهر:
بخش:
کشور: Iran (Islamic Republic of)
شماره زمین: 8349

مقایسه ویژگی­ها

فهرست مشابه