نتایج جستجوی شما

تنکابن -خیابان نعمت آباد- خیابان کوهپایه - کوچه مازیار گلیج, ,
اضافه کردن به لیست مورد علاقه

شهرک آرکا 2

دید جنگلی و دریا خرید زمین شمال خرید زمین در تنکابن فروش زمین در شمال فروش زمین در تنکابن

کاربری مسکونی خرید زمین شمال خرید زمین در تنکابن فروش زمین در شمال فروش زمین در تنکابن

منطقه ای آرام و دلنشین خرید زمین شمال خرید زمین در تنکابن فروش زمین در شمال فروش زمین در تنکابن

پروانه ساخت ساختمانی خرید زمین شمال خرید زمین در تنکابن فروش زمین در شمال فروش زمین در تنکابن

مسیر اختصاصی خرید زمین شمال خرید زمین در تنکابن فروش زمین در شمال فروش زمین در تنکابن

مراحل پیشرفت شهرک آرکا 2

95/04/15

ساخت قطعه 9 در مرحله سقف و دیوار

95/04/01

آماده شدن طراحی سه‌بعدی شهرک

95/10/4

قطعه ی 4و5 توسط جناب آقای فدائیان خریداری گردید

95/10/8

قطعه ی 8 توسط سرکار خانم رزاقی خریداری گردید

95/10/27

قطعه ی 7توسط سرکار خانم رزاقی خریداری شد

95/11/15

اتمام دیوار کشی و قطعه بندی

95/11/21

قطعه ی 10 توسط جناب آقای وهابی خریداری شد

قطعه ی 11 توسط جناب آقای نخعی مقدم خریداری شد

قطعه ی 12 توسط جناب آقای شه رستمیخریداری شد

96/01/17

قطعات 9 و 14 شروع به ساخت در مرحله ی فوندانسیون

فروش زمین در تنکابن
فروش زمین در تنکابن
فروش زمین در تنکابن
فروش زمین در تنکابن
فروش زمین در تنکابن
فروش زمین در تنکابن
فروش زمین در تنکابن
فروش زمین در تنکابن
فروش زمین در تنکابن
فروش زمین در تنکابن
فروش زمین در تنکابن
فروش زمین در تنکابن

95/04/05

ساخت قطعه 9 در مرحله سقف و دیوار

95/10/4

قطعه ی 6 توسط جناب آقای فدائیان خریداری شد

95/10/10

شروع دیوارکشی و قطعه بندی

95/11/5

قطعه ی 14 توسط جناب آقای مختاری خریداری گردید

95/11/20

اقدام به اخذ جواز برای قطعات 14 و 9

95/12/17

قطعه ی 1 و 2توسط جناب آقای مقدمی خریداری شد

قطعه ی 3 توسط سرکارخانم کرمی خریداری شد

آدرس: تنکابن -خیابان نعمت آباد- خیابان کوهپایه - کوچه مازیار گلیج
شهر:
بخش:
Zip: 011
کشور: Iran (Islamic Republic of)
شماره زمین: 8411

مقایسه ویژگی­ها

فهرست مشابه